ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

 
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ Download the copy
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ / ಸುತ್ತೋಲೆ Download the copy
ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ Apply Online
'Shri. Pramod Madhavaraj, Hon'ble Minister for Youth Empowerment and Sports & Fisheries'

Feedback